แนะนำบริการภาพรวม
AdDoer คือระบบเครือข่ายโฆษณาที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเห็นป้ายโฆษณาอยู่บริเวณมุมจอ เป็นเวลา 60 วินาที สำหรับโฆษณาที่เป็น Shockwave Flash สามารถขายใหญ่ได้เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ป้ายโฆษณา เพิ่มความน่าสนใจให้กับป้ายโฆษณาได้เป็นอย่างดี ดูดี ทันสมัย

กลุ่มสมาชิก
AdDoer รับบริการเฉพาะเว็บไซต์ที่ใช้บริการ Truehits.net อยู่แล้วเท่านั้น ทั้งกลุ่มผู้ลงโฆษณา และเว็บไซต์ที่ต้องการหารายได้จากป้ายโฆษณาจะต้องใช้บริการนับสถิติของ Truehits.net ในแบบผู้สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลสถิติป้ายโฆษณา กับระบบสถิติของ Truehits.net ซึ่งเป็นมาตรฐาน การวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของประเทศไทย เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ฉันมีสินค้า ต้องการลงโฆษณา
การโฆษณาบน AdDoer Ads Network สามารถเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์ที่ต้องการลงโฆษณา ได้ (เลือกได้หลายหมวด) พร้อมกับกำหนดงบประมาณ และตั้งราคาต่อคลิกที่คุณยินดีจ่าย โฆษณาจะถูกกระจายไปยังเว็บไซต์สมาชิกทั้งหมด ที่ตรงกับเงื่อนไข หลังจากการโฆษณาในแต่ละวันจบลง คุณสามารถดูรายงานสถิติที่เราแจกแจงอย่างละเอียด และสามารถปิดการโฆษณาบนเว็บไซต์ที่คุณเห็นว่าไม่คุ้มค่าในวันถัดไปได้

ฉันมีเว็บไซต์ ต้องการหารายได้
หากคุณมีเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก Truehits.net อยู่แล้ว และต้องการรับโฆษณา จาก AdDoer คุณสามารถรับโฆษณาได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว เพียงแค่ล๊อคอินเข้าไปในระบบสมาชิกของ Truehits.net แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ "รับป้ายโฆษณาจาก AdDoer" ป้ายโฆษณาจะถูกแสดงบนหน้าเว็บของคุณทันที

การกระจายป้ายโฆษณา
AdDoer มีกลไกการกระจายป้ายโฆษณาจากการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้ป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆ ถูกแสดงบนเว็บไซต์ที่ตรงกลุ่มควาต้องการของสินค้ามากที่สุด

วิธีการคิดค่าโฆษณา
ระบบจะคำนวณค่าโฆษณาซึ่งเป็นอัตราต่อคลิก ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคา ที่ผู้ลงโฆษณายินดีจ่าย และจ่ายให้กับเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการ โดย มีส่วนต่างประมาณ 40%-50% เพื่อเป็นค่าบริการของ AdDoer

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ลงโฆษณาจะจ่ายจริงน้อยกว่าราคาที่ยินดีจ่าย และ เจ้าของเว็บไซต์ ก็จะได้รับค่าโฆษณาสูงกว่าราคาที่ต้องการ รายได้ของเจ้าของเว็บไซต์จะมาจาก ผู้โฆษณาทุกรายที่ได้รับการคลิกป้ายโฆษณา ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาเห็นว่า เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาไม่เหมาะสมกับ สินค้า หรือไม่คุ้มค่าที่จะลงโฆษณาในเว็บนั้นๆอีก ก็สามารถระงับการโฆษณาบนเว็บนั้นได้ และเจ้าของเว็บไซต์ ก็ทีสิทธิ์ที่จะระงับโฆษณาที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกัน

การขอรับรายได้
ท่านสามารถขอรับรายได้จาก AdDoer เมื่อมีรายได้สะสมตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป รายได้ที่ได้รับจะถูกหักภาษีณที่จ่าย 2%

สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป
เว็บไซต์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Truehits.net สามารถสมัครทรูฮิตได้ที่นี่ คลิก!