เงื่อนไขและข้อตกลง


คำว่า "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ใช้บริการ Addoer ทั้งหมด รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณา
คำว่า "ผู้ลงโฆษณา" หมายถึง ผู้ใช้บริการ Addoer ที่ต้องการนำป้ายโฆษณา และสินค้าของตน มาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Addoer
คำว่า "ผู้เผยแพร่โฆษณา" หมายถึง ผู้ใช้บริการ Addoer ที่ต้องการนำโฆษณาจากระบบ Addoer ไปแสดงในเว็บไซต์ของตน
คำว่า "ทรูฮิต" หมายถึง ผู้ให้บริการนับสถิติ Truehits.net ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย


1. ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม ข้อตกลง และนโยบายการโฆษณา ระหว่างผู้ใช้บริการกับ Addoer โดย Addoer ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง และนโยบายการโฆษณา ตามความเหมาะสม

2. ผู้เผยแพร่โฆษณา จะต้องเป็นผู้ใช้บริการนับสถิติของทรูฮิต

3. ผู้ใช้บริการ จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผู้ดำเนินการ ช่องทางการติดต่อประสานงาน ที่เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน ไว้กับทรูฮิต หรือ Addoer

4. ผู้เผยแพร่โฆษณา จะต้องดำเนินการให้โฆษณาของ Addoer แสดงได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ถูกซ่อน หรือบดบังโดยส่วนอื่นๆของเว็บไซต์

5. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรับส่งเอกสาร และค่าธรรมเนียมการรับ/ส่ง เงิน ที่ผู้ให้บริการรับส่งเอกสาร หรือสถาบันการเงิน เรียกเก็บจาก Addoer

6. ผู้เผยแพร่โฆษณา จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ใช้บริการนับสถิติของทรูฮิต โดยมีสถานะการบริการเป็นปกติ ไม่ถูกระงับ หรือหยุดการนับสถิติ

7. รายงานผลสถิติที่ปรากฎในเว็บไซต์ของ Addoer เป็นสถิติที่จัดทำโดยคำนึงถึงความรวดเร็วในการติดตามข้อมูลเป็นหลักเพื่อความสะดวก ในการติดตามผลการโฆษณาเท่านั้น ยังไม่ผ่านการรับรองความถูกต้อง และไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการคิดค่าโฆษณาได้ Addoer ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถิติต่างๆ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด หรือการก่อกวน หรือการปั่นสถิติ ตามความเหมาะสม

8. ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำลิงก์จากป้ายโฆษณาไปที่ URL ภายในโดเมนของตนเอง หรือโดเมนที่ทรูฮิตเป็นผู้จัดเตรียมให้เท่านั้น และ URL ปลายทางต้องปราศจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อเครื่องของผู้ใช้

9. ผู้ลงโฆษณาต้องไม่โฆษณาข้อความ ถ้อยคำหยาบคาย, กล่าวหาผู้อื่น, กระทบต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์, ละเมิดลิขสิทธิ์, ผิดศีลธรรม, วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หรือ ข้อความอันเข้าข่ายที่เป็นการรบกวนผู้อื่น หรือ สมาชิกด้วยกันเอง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทย หากมีผู้เสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10. ผู้ใช้บริการต้องไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการก่อกวนระบบ หรือใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดของโปรแกรม

แก้ไขล่าสุด
4 มกราคม 2554